Kalendár

Kedy nás uvidíte?

hudba

VYSTÚPENIA

DÁTUM ČAS MIESTO VYSTUPUJÚCI
28.5.2022
(sobota)
upresníme neskôr
Trenčianske Teplice
veľké deti + hudba
4.6.2022
(sobota)
malé deti - začiatok o 14:00
veľké deti - začiatok o 16:00
Mníchová Lehota
celý súbor + hudba
10.6.2022
(piatok)
upresníme neskôr
ODA - posádkový klub
veľké deti + hudba
30.7.2022
(sobota)
upresníme neskôr
vystúpenie v Terchovej
veľké deti + hudba

NÁCVIKY

ŠTVRTOK:
malé deti od 15:30 - 17:00
veľké deti od 17:00 - 19:00

SOBOTA:
malé deti od 8.30 - 10.00
veľké deti od 10:00 - 12:00

ADRESA NÁCVIKOV:
Hviezdoslavova 205 - posádkový klub (ODA)

SÚSTREDENIA a VÝLETY

DÁTUM MIESTO ÚČASTNÍCI PRE RODIČOV
29.06 ( streda) -
03.07. 2022 (nedeľa)
Banská Bystrica
veľké deti + hudba
pokyny čoskoro
23.08. (utorok) -
26.08.2022 (piatok)
Kubrica (letné sústredenie)
celý súbor
pokyny čoskoro