Tanečná príprava

Tanečná príprava so zameraním na ľudový tanec začína vždy v septembri pre deti od 4 – 6 rokov/nástup na ZŠ.

Tanečnú prípravu pre deti vedie Mgr. art. Veronika Brveníková, absolventka pedagogiky ľudového tanca na VŠMU v Bratislave a sólistka Lúčnice. Hodiny sú 1x do týždňa a ich obsahom je všeobecný pohybový rozvoj dieťaťa s ohľadom na vekovú kategóriu . Deti sa učia rytmickému cíteniu, základné motívy ľudového tanca a tanečné hry, spievanie ľudových piesní, zdokonaľujú si  všeobecnú flexibilitu tela, koordináciu pohybov a učia sa cviky obratnosti. Deti sa naučia pohybový základ, ktorý je potrebný pre ďalšie pokračovanie vo folklórnom súbore, ale aj v iných tanečných skupinách.

TANEČNÁ PRÍPRAVA NEMÁ ZA CIEĽ PREZENTOVAŤ CHOREOGRAFIE NA VYSTÚPENIACH !

Toto je práca folklórnych súborov a tanečných skupín, ktoré sa zúčastňujú festivalov a súťaží, ktoré majú krojové a kostýmové zabezpečenie, hudobné a choreografické podklady.

Tanečná príprava sa neviaže ku žiadnemu súboru, je to samostatný pohybový krúžok. Po dosiahnutí 6 rokov a ukončení predškolského vzdelania sa každý rozhodne, či chce pokračovať v tancovaní a vyberie si súbor/skupinu, o ktorú má záujem.

Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. art. Veronika Brveníková.

KONTAKT
+421 918 789 933
miscikova.veron@gmail.com

Návrat hore