Kto sme?

Detský folklórny súbor Radosť bol založený v roku 1974 v meste Trenčín. Počas svojho 45 ročného pôsobenia sa súbor postupne prepracoval medzi popredné detské folklórne kolektívy, vychoval veľa tanečníkov, spevákov a hudobníkov, ktorí spoločne reprezentovali a reprezentujú nielen naše mesto Trenčín, ale i Slovensko - doma a v zahraničí.

Scénické spracovanie, dramaturgická a systematická práca s deťmi priviedla Detský folklórny súbor RADOSŤ na javiská celoslovenských a aj európskych festivalov, z ktorých si deti priniesli nejedno ocenenie. Jednou z významných etáp pôsobenia súboru bolo i vydanie dvoch CD – “RADOSŤ pre RADOSŤ” a “My sme súbor Radosť, rozdávame radosť!”.

Súbor ročne uskutočňuje desiatky vystúpení, pričom deti zo súboru doteraz účinkovali v 16. štátoch Európy, ale i v USA, Kanade či na Taiwane.

onas/vystupenie

Hlavným poslaním súboru je viesť deti k spoznávaniu krás slovenského folklóru a priblížiť tieto slovenské tradície ľuďom ako na Slovensku, tak i v zahraničí. Vďaka snahe aj prirodzenému talentu detí a zodpovednému prístupu pedagógov sa toto poslanie Detského folklórneho súboru RADOSŤ darí napĺňať dodnes.

Naša história

Milujeme folklór od roku 1974

V rokoch 1955-1962 v Trenčíne pôsobil pri Okresnom dome pionierov a mládeže DFS Radosť pod vedením učiteľky Ľudmily Vaškovej – Štrkolcovej. Avšak o jeho činnosti sa nezachoval žiadny materiál, preto sa za dátum vzniku DFS Radosť považuje až 9.11.1974

Podnetom na vznik (alebo obnovenie) súboru bola Celoslovenská prehliadka hnutia detí vo vyhľadávaní ľudových tradícií, ktorú organizoval Osvetový ústav v Bratislave a konala sa v Trenčíne v r.1974. Detský folklór nereprezentoval ani jeden súbor z Trenčianskeho okresu, čo E.Šteiningerovú a Š.Sadovského, členov FS Družba, značne mrzelo.

DFS Radosť vznikol 9.11.1974 a mal dvoch zriaďovateľov – Mestské kultúrne a spoločenské stredisko v Trenčíne a Okresný dom pionierov a mládeže (ODPaM; neskôr Dom detí a mládeže, Centrum voľného času v Trenčíne). Zakladateľmi súboru sú Emília Šteiningerová a Štefan Sadovský. Po roku činnosti sa k nim pridal Vojtech Vašš, vedúci detskej ľudovej hudby.

Návrat hore