Pre rodičov

Milí rodičia,
prosíme Vás, aby ste nám vopred oznámili absenciu Vášho dieťaťa, či už z nácviku, z vystúpenia alebo sústredenia. Za pochopenie ďakujeme!

malé deti: Roman Šteininger, tel. č: 0905 258 438, Sára Šteiningerová, tel. č: 0907 205 732
veľké deti:
 Peter Ježík, tel.č: 0914 329 614

Návrat hore